สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 25/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 225060
Page Views 393544
ลิ้งค์น่าสนใจ
    กันยายน 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456 7 8 9
10 11 121314 15 16
17 18 19 20212223
24252627282930
ปฏิทินกิจกรรม
07 ก.ย. 60
ประชุมการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต 20%
07 ก.ย. 60
ประชุมการเสริมสร้างศักยภาพครูแนะแนว
08 ก.ย. 60
ประชุมประธานและเลขานุการ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค
11 ก.ย. 60
การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม (จำนวน 64 โรงเรียน) เวลา 13.00 น. ณ สพป.นครนายก อาคาร 2 ชั้น 1
15 ก.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ และด้านสถานที่จัดการแข่งขัน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลนครนายก อาคาร 50 ปี ชั้น 3
18 ก.ย. 60
ศึกษาดูงานสภานักเรียน ร.รนากระรอก สพป.ชลบุรี เขต 2
19 ก.ย. 60
รับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.มหาสารคาร เขต 2 ดูงาน เรื่อง โรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุม สพป.นครนายก อาคาร 2 ชั้น 1 (วังกระโจม)
เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม
เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต/เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
รายชื่อโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมค่าย เยาวชนคนดีของแผ่นดิน ประถมศึกษา
ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”ปฐมวัย
ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”มัธยมศึกษา
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โครงการโรงเรียนสุ
มาตรฐานร.รสุจริต
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
การประเมินITA สถานศึกษา
มาตรฐานเขตสุจริต
เอกสาร/คู่มือ
คู่มือการประเมิน ITA
คำอธิบายหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานลูกเสือ
ข้อมูลการตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือและผู้บัคับบัญชาลูกเสือ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบลูกเสือ
เครื่องมือการนิเทศติดตามการเรียนรู้ลูกเสือ
โครงสร้างกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมทักษะชีวิต
นโยบาย 5 เสือ
ลส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ใบสมัคร การขอเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สนง.ลสช.
ลส.1 คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
แบบลส.1-19
ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและกิจกรรมลูกเสือ
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครนายก
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต2560
ประกาศผลการคัดเลือกโลโก้และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ผลการประกวดโลโก้ ได้แก่ นายบำรุง อิศรกุล และผลการประกวดคำขวัญ ได้แก่ นายนาวิน แกละสมุทร “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล”
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำอธิบายโลโก้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โลโก้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี 2560
ข่าวฉบับที่ 49 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ข่าวฉบับที่ 48 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ข่าวฉบับที่ 47 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ข่าวฉบับที่ 46 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรม
หนังสือราชการ/ข้อปฏิบัติ
ขอให้เร่งรัดและขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก
การรายงานข้อมูลตามระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายโครงการและกิจกรรม สพฐ.
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดูแลค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก(สาริกา)
การสำรวจห้องเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
เพิ่มเติม แก้ไข ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหว
การอบรมปฏิบัติการดำเนินการสภานักเรียนในสถานศึกษา
ข่าวการศึกษา


อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited
ฝึกภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการรับบริการ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเขตสุจริต
การดำเนินงานเขตสุจริต ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น
one stop service
งานรับหนังสือราชการ
งานส่งหนังสือราชการ
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ
ขั้นตอนการจ่ายเงินทดรองค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลหนี้บุคคลที่สาม
ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ
ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองเงินบำนาญ
ขั้นตอนการรับเงินบำนาญ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรโรงเรี
ขั้นตอนการตรวจสอบวุฒิการรับรองการศึกษาและเทียบโอนผลการเรียน
ขั้นตอนการสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1
ขั้นตอนการยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการหักเงินเดือน
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิการกู้เงิน ประเภทไม่มีเงิน
ขั้นตอนขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
แผนผังการร้องเรียน
คู่มือประมวลจริยธรรม
คู่มือประมวลจริยธรรม
แนวทางการพัฒนา 5 คุณลักษณะ ของเขตสุจริต
แนวทางการพัฒนา 5 คุณลักษณะ เขตสุจริต